Oppgaver uke 39 – Verb

Mot målet Brukernavn og passord kan du få av Henriette.

Logg deg inn og trykk på «Grammatikk» og velg verb.
1

Verb Jobb med forskjellige verboppgaver.


Imperativ (verbtid)
Si omtrent det samme ved hjelp av imperativ
Gjør setningene om til imperativ
Skriv inn verb i imperativ
Finn imperativformene
Imperativsetninger
Høflige imperativsetninger
Reklame