Oppgaver uke 45 – Pronomen og possessiver

Pronomen
Personlig pronomen
Personlig pronomen
Personlig pronomen


Possessiver (eiendomsord)
hans, hennes, deres
Sett inn riktig eiendomsord
sin, si, sitt, sine
Sett inn riktig eiendomsord
Sin
min, mi, mitt, mine
din, di, ditt, dine
vår, vårt, våre
Substantivform
Hans/hennes eller sin, si, sitt?

Se på nett-TV!


tv2skole

nrk_nett-tvReklame