Oppgaver uke 45 – Pronomen og possessiver

Pronomen
Personlig pronomen
Personlig pronomen
Personlig pronomen


Possessiver (eiendomsord)
hans, hennes, deres
Sett inn riktig eiendomsord
sin, si, sitt, sine
Sett inn riktig eiendomsord
Sin
min, mi, mitt, mine
din, di, ditt, dine
vår, vårt, våre
Substantivform
Hans/hennes eller sin, si, sitt?

Se på nett-TV!


tv2skole

nrk_nett-tvReklamer

Oppgaver uke 41 – Perfektum

Perfektum (verbtid)
Perfektum
Preteritum eller perfektum
Presens eller perfektum
Preteritum eller perfektum
Preteritum eller perfektum
Preteritum eller perfektum
Presens, preteritum eller perfektum
Perfektum i spørsmål


Mot målet Brukernavn og passord kan du få av Henriette.

Logg deg inn og trykk på «Grammatikk» og velg verb.
1