Oppgaver uke 51 – Høytider

Oppgaver om høytider i På vei
Lytteoppgave til høytider
Les om tradisjoner og høytider på samfunnskunnskap.no.
Ulike oppgaver i Praktisk norsk
Reklamer